Sản phẩm ứng dụng trong nông nghiệp

Sản phẩm ứng dụng trong nông nghiệp

Sản xuất tấm phủ vườn, túi bọc cây, túi bọc hoa quả chờ thu hoạch…sản xuất chăn ga gối đệm, sản xuất ô tô, làm màng lọc nước…

   
   
   
   
   
   
   

 

Vải không dệt