Sản phẩm ứng dụng trong công nghiệp

Sản phẩm ứng dụng trong công nghiệp

 Sản xuất tấm phủ chăn ga gối đệm, sản xuất tấm phủ ô tô....vv và các sản phẩm phục vụ cho nghành công nghiệp.

 

Vải không dệt